Doa Perlindungan Diri dan Keluarga dari Berbagai Hal

Salikun.comBerikut ini adalah macam-macam doa Perlindungan untu diri, anak, dan keluarga dari berbagai gangguan dan semua hal buruk sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam.

Setiap manusia pasti memiliki rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Oleh karena itu mereka memerlukan sandaran untuk mengungkapkan kegelisahan tersebut.

Dan tidak ada dzat terbaik untuk diberi aduan kecuali Allah subhaanahu wa ta’ala. Sebab semua hal di dunia ini tidak akan pernah luput dari pengawasanNya. Tidak ada yang memberi kuasa kecuali atas izinNya.

Selain itu kegelisahan juga sering datang dalam hati manusia, entah itu karena kesempitan hidup, kesulitan mendapatkan kebutuhan atau rasa was-was dari jin syetan untuk melemahkan ibadah.

Begitu banyak rasa khawatir itu, sehingga tidak ada hal yang diminta kecuali doa perlindungan kepada Allah subhaanahu wa ta’ala. Dzat yang mengatur jagad raya ini, kekuasaannya meliputi segala sesuatu.

Dan berikut macam-macam doa perlindungan yang dapat kita ucapkan sesuai dengan kondisi.

Doa Perlindungan Diri dan Ilmu yang Tidak Bermanfaat

Salah satu doa perlindungan diri yang diajarkan oleh Nabi adalah berlindung dari 4 hal. Yaitu perlindungan untuk hati, diri, permohonan dan ilmu.

اللَّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع و من علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع

Allahumma inna a’udzubika min qolbin laa yakhsya’ wa min du’aain laa yusma’ wa min nafsin laa tasyba’ wa min ‘ilmin laa yanfa’, a’udzubika min haaulaail arba’

Artinya
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari hati yang tidak khusyu’, dari doa yang tidak didengar, dari diri yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadaMu dari 4 hal tersebut. (HR Tirmidzi, Abu Daud, hadits shahih)

Doa Perlindungan dari Syetan

Doa perlindungan dari setan yang paling ringkas dan biasa kita  ucapkan adalah

أعوذ بك من الشيطان الرجيم

Audzubika minas syaitoonir rojiim

Aku berlindung kepadaMu dari syetan yang terkutuk

Doa Perlindungan Lain dari Semua Makhluk

Doa perlindungan yang juga diajarkan Nabi adalah berlindung dari semua kejahatan makhluk yang hendak berbuat zalim dan jahat kepada diri kita. Doa ini juga biasanya digunakan saat mendatangi suatu tempat.

أعوذ بكلمات الله التامة من شر ماخلق

Lafadz Latin
Audzu bikalimaatillahit taamati min syarri maa kholaq

Artinya
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluq

Doa diatas biasanya dibaca dalam dzikir pagi dan petang. Agar diberi perlindungan dari kejahatan makhluk di setiap pagi dan petang.

Doa ta’awudz ini juga bisa diucapkan manakala kita singgah di suatu tempat atau rumah asing, agar Allah subhaanahu wa ta’ala memberi perlindungan kepada kita dalam rumah tersebut.

doa perlindungan anak

Doa Perlindungan Anak dan Keluarga

Doa perlindungan yang dianjurkan untuk dibaca orang tua atau pengasuh untuk anak yang masih kecil atau yang masih bayi adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad saat mendoakan kedua cucunya Hasan dan Husain.

Doa berikut adalah yang juga diucapkan oleh bapak para Nabi, yaitu Ibrahim kepada putranya Ismail dan Ishaq ‘alihimussalaam.

أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

U’idzuka bikalimaatillahit taamati min kulli syaitoonin wa haammatin wa min kulli ‘ainin laamatin

Artinya
Aku lindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap gangguan setan, dari binatang berbisa yang beracun, dan dari segala pandangan mata (penyakit ain) yang berdampak buruk.

Doa diatas juga biasa digunakan untuk ruqyah syar’iyyah (jampi-jampi syari) yang dibenarkan dalam syariat Islam. Perlindungan dari sihir, santet atau dukun.

Berlindung dari Musibah Bencana, Kesedihan, Takdir Buruk

Doa perlindungan lainnya yang diajarkan oleh Nabi adalah berlindung dari bencana yang besar dan kesedihan yang mendalam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya.

اللَّهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودَرَك الشقاء وسوء القضاء و شماتة الأعداء

Allahumma inni a’udzubika min jahdil balaa’ wa darkis syaqoo’ wa suuil qodhoo’ wa syamaatatil a’daa’

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari bala’ bencana yang besar, kesedihan yang mendalam, taqdir yang buruk dan penghinaan musuh. (HR Bukhari)

Berlindung dari Penyakit yang Mengerikan

Doa perlindungan yang hendaknya dimintakan seorang hamba kepada Tuhannya adalah berlindung dari penyakit atau wabah yang ganas. Memohon agar diberikan kesembuhan dari penyakit.

Baca Juga : Doa Mohon Kesembuhan yang Diajarkan Nabi kepada Sahabatnya

Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam kepada para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum ajmain.

‏اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، والجذام، وسيئ الأسقام

Allahumma inna a’udzubika minal baros wal junun wal judzam wa sayyi_il asqoom

Ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta dan berbagai penyakit buruk lainnya. (HR Abu Daud, shahih)

Doa diatas juga bisa ditambahkan dengan redaksi kita sendiri. Seperti jika ada penyakit mematikan di suatu zaman yang belum pernah ada di zaman Nabi.

Misalnya kejadian di tahun 2020, yang mana adanya virus corona covid 19 yang telah membunuh ribuan manusia di dunia.

Maka lafalnya bisa ditambahkan dengan

‏اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، والجذام، و الكورونا وسيئ الأسقام

Allahumma inna a’udzubika minal baros wal junun wal judzam wal kuuruunaa wa sayyi_il asqoom

Ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, korona dan berbagai penyakit buruk lainnya.

Doa Perlindungan dari Ketidaktahuan Terhadap Sesuatu

Doa perlindungan ini diucapkan oleh Nabi Nuh ‘alaihissalam saat memintakan ampun untuk anaknya yang telah kufur kepada Allah ta’ala.

Kemudian Allah ta’ala menegur Nabi Nuh karena permintaan ampun untuk orang kufur adalah tidak diperbolehkan, sebab sejatinya ia (kan’an) bukanlah dari keluarga (dalam ikatan Islam) Nuh.

Kemudian Nabi Nuh berlindung kepada Allah ta’ala dari ketidak tahuan akan hakikat sesuatu dan berdoa.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين

Robbi inna a’uzubika an as’alaka maa laisa lii bihi ‘ilmun, wa illa taghfir lii wa tarhamnii akun minal khoosirin

Ya Tuhanku, aku berlindung dari Mu dari meminta sesuatu yang tidak ku ketahui, dan jika Engkau tidak mengamupuni dan memberi rahmat kepadaKu, maka sungguh aku termasuk diantara orang-orang yang rugi. (QS Hud 47)

Doa Perlindungan dari Hutang dan Sifat Malas

Doa yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah berlindung dari hutang yang tidak bisa dibayarkan dan dari perbuatan malas beraktifitas.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين ، وقهر الرجال

Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal khazani, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasali, wa a’udzubika minal jubni wal bukhli, wa a’udzubika min gholabatid daini wa qohrir rijaali

Ya Allah aku berlindung kepada Mu dari kegelisahan dan kesedihan, aku berlindung kepada Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada Mu dari sikap pengecut dan rasa bakhil, aku berlindung kepada Mu dari lilitan hutang yang sulit dibayarkan dan dari perbuatan dzalim kesewenang-wenangan manusia.

Doa yang diajarkan Nabi diatas juga bisa dibaca dalam dzikir ma’tsurat perlindungan di kala pagi dan sore hari (petang).

Doa Perlindungan dari Dajjal

Termasuk diantara doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya adalah berlindung dari kejahatan fitnah Dajjal.

Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam saja, tetapi semua Nabi juga memperingatkan umatnya dari buruknya fitnah dajjal.

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi mengatakan tidak ada huru-hara fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam dibandingkan dajjal. Kemudian beliau sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya setiap Nabi yang diutus oleh Allah akan mengingatkan umatnya terhadap marabahaya dajjal. Aku (Muhammad) adalah Nabi terakhir dan begitu juga kalian adalah umat yang terakhir.”

Makanya Nabi mengajarkan doa perlindungan dan keselamatan dari fitnah al masih dajjal. Bacaan doa itu diajarkan di dalam akhir sholat sebelum salam..

Allahumma inni a’udzubika min ‘adzaabi jahannam, wa min ‘adzaabil qobri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wa min syarri fitnatil masihid dajjal.

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari pedihnya adzab neraka jahannam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari keburukan fitnah al masih dajjal.

Doa perlindungan diri dari dajjal ini juga boleh dibaca di luar shalat, sebab isinya pun adalah doa perlindungan dari sega bahaya secara umum dan terperinci.

Mudah-mudahan Allah ‘azza wa jalla memberi perlindungan kepada kita dari berbagai macam fitnah yang dapat membahayakan akhirat dan dunia kita. Amiiin